Học Tiếng Anh

Nickel plating – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Nickel plating là gì?

Nickel plating có nghĩa là Lớp mạ kền

  • Nickel plating có nghĩa là Lớp mạ kền.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lớp mạ kền Tiếng Anh là gì?

Lớp mạ kền Tiếng Anh có nghĩa là Nickel plating.

Ý nghĩa – Giải thích

Nickel plating nghĩa là Lớp mạ kền..

Đây là cách dùng Nickel plating. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Nickel plating là gì? (hay giải thích Lớp mạ kền. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Nickel plating là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nickel plating / Lớp mạ kền.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Natural gas - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page