Nicasil – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Nicasil là gì?

Nicasil có nghĩa là Lớp mạ nickel-silicon trên thành xy lanh

  • Nicasil có nghĩa là Lớp mạ nickel-silicon trên thành xy lanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lớp mạ nickel-silicon trên thành xy lanh Tiếng Anh là gì?

Lớp mạ nickel-silicon trên thành xy lanh Tiếng Anh có nghĩa là Nicasil.

Ý nghĩa – Giải thích

Nicasil nghĩa là Lớp mạ nickel-silicon trên thành xy lanh..

Đây là cách dùng Nicasil. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Nicasil là gì? (hay giải thích Lớp mạ nickel-silicon trên thành xy lanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Nicasil là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nicasil / Lớp mạ nickel-silicon trên thành xy lanh.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Manufacturer - Từ điển số