Giáo Dục

Những điểm mới trong dạy và học bậc tiểu học phụ huynh cần biết

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học, trong đó tập trung đổi mới quản trị nhà trường; đổi mới việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho học sinh; các yêu cầu về hồ sơ sổ sách được giảm tải…

>>>> Xem toàn văn Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT tại đây

Không phê bình học sinh trước lớp, trong buổi họp phụ huynh

Theo đó, về việc khen thưởng đối với học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho tập thể, được các bạn trong lớp bình chọn hoặc có thành tích đột xuất khác sẽ được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý khen thưởng theo các hình thức tuyên dương trước lớp hoặc toàn trường, tặng giấy khen hoặc thư khen.

Ngược lại, với học sinh có khuyết điểm, căn cứ theo từng mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp như: nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để tiến bộ hơn; thông báo với phụ huynh.

Đáng chú ý, theo thông tư mới giáo viên không được phép phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp phụ huynh.

Học sinh có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tiềm năng một cách tốt nhất; đ­ược học ở trường, lớp trên địa bàn cư trú để thuận tiện đi lại. Học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

Tham khảo thêm  Phương pháp học tốt môn Hóa học lớp 8 của cô học trò Xứ Nghệ

Thông tư nêu rõ: “Học sinh được học rút ngắn chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học”.

Không ép học sinh mua sách tham khảo

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các trường tiểu học sử dụng sách giáo khoa do Bộ phê duyệt và UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn, sử dụng vào quá trình giảng dạy và học tập trong nhà trường.

Các giáo viên, học sinh sử dụng sách giáo khoa này vào các hoạt động dạy và học nhằm thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Cơ sở giáo dục tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về sách giáo khoa sử dụng tại trường để học sinh và gia đình học sinh biết. Thiết bị dạy học sử dụng trong nhà trường thuộc Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục ban hành và các thiết bị dạy học khác theo quy định.

Thông tư nêu rõ: “Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo”

Giáo viên không được bỏ giờ, tùy tiện cắt xén nội dung dạy

Đối với giáo viên, các thầy cô được chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy tính sáng tạo. Các hoạt động này cần bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

Tham khảo thêm  LỢI ÍCH QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC NHÓM ĐỐI VỚI HỌC SINH

Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

Bên cạnh đó, thầy cô không được xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai; không gian lận trong kiểm tra đánh giá; không được ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất; không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung giáo dục.

Thông tư 28 ra đời thay thế cho Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, chính thức có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Với hàng loạt điểm mới quy định về Điều lệ Trường tiểu học, phụ huynh không những phải nắm vững để hiểu nghĩa vụ và quyền lợi của con mình ở trường mà còn thấy được trách nhiệm của nhà trường và thầy cô trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Rate this post
You cannot copy content of this page