Vĩnh Long 24h

Nhiễm Ngụy – Triều đại Nhiễm Ngụy – Lịch sử Trung Quốc

Vũ Điệu Thiên Vương tên là Nhiễm Mẫn, tự là Vĩnh Tăng, lúc nhỏ tự là Cức Nô. Nổi tiếng nhờ tài thiện chiến. Là cháu nuôi của Thạch Hổ. Sau khi giết Thạch Giám, tự xưng làm hoàng đế. Tại vị 2 năm, bị Mộ Dung Tuấn nước Tiền Yên giết chết. Không rõ […]

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page