Vĩnh Long 24h

Nhà Thương – Triều đại Nhà Thương – Lịch sử Trung Quốc

Trụ Vương hay Đế Tân, tên gọi thật là Tử Thụ, con Đế Ất, kế vị khi cha chết, trị vì 33 năm, tự thiêu ở Triều Ca, táng ở ngoại ô Bất Minh. Là vị vua cuối cùng của nhà Thương. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1123 TCN Trụ có […]

Đế Ất tên thật là Tử Tiện, con của Văn Đinh, kế vì khi cha chết, trị vì 37 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1155 TCN Khoảng năm 1192 TCN, Thái Đinh qua đời, Ất lên nối ngôi. Thời gian này, thế lực triều […]

Thái Đinh, còn gọi là Văn Đinh, con của Vũ Ất, kế vị khi cha chết, trị vì được 3 năm, bị bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1192 TCN Khoảng năm 1195 TCN, Vũ Ất bị sét đánh chết, Thái Đinh lên nối ngôi. Trong năm thứ […]

Vũ Ất tên thật là Tử Cù, con trai của Canh Đinh, kế vị khi cha chết, trị vì trong 4 năm bị sét đánh chết ở sông Vị Thủy, một thuyết khác nói chết trong lúc đi chinh phạt, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? Khoảng năm 1199 […]

Canh Đinh tên thật là Tử Ngao, em trai của Lẫm Tân, kế vị khi Lẫm Tân chết, trị vì 21 năm, bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1199 TCN Khoảng năm 1220 TCN, Lẫm Tân qua đời, Canh Đinh lên nối ngôi. Trong thời gian trị vì, […]

Tham khảo thêm  11 Cách Thông Tắc Bồn, Chậu Rửa Mặt Bị Tắc Cực Nhanh, Hiệu Quả

Lẫm Tân là con trai của Tổ Giáp, kế vị khi Tổ Giáp chết, trị vì 6 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1220 TCN Khoảng năm 1226 TCN, Tổ Giáp qua đời, Lẫm Tân lên nối ngôi. Lẫm Tân, trong thời gian trị vì luôn bị […]

Tổ Giáp tên thật là Tử Tải, con thứ ba của Vũ Đinh, kế vị khi Tổ Canh chết, trị vì 33 năm, bị bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1226 TCN Tổ Giáp không muốn tranh quyền với anh cả, đã bỏ cung điện ra đi. Sau […]

Tổ Canh tên thật là Tử Diệu, con thứ hai của Tổ Đinh, kế vị khi Tổ Đinh chết, trị vì được 7 năm, bị bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1259 TCN Anh trai Tổ Canh tên là Tổ Kỉ, bị mẹ kế hãm hại vu cáo, […]

Vũ Đinh, con của Tiểu Ất, kế vị khi cha chết, trị vì 59 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư, một thuyết khác nói táng ở Trường Bình huyện Thương Thủy tỉnh Hà Nam. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1266 TCN Cha của Vũ Đinh, vốn không được thừa nhận […]

Tiểu Ất tên thật là Tử Liễm, con của Tổ Đinh, em của Tiểu Tân, kế vị khi Tiểu Tân chết, trị vì 28 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1332 TCN Khoảng năm 1353 TCN, Tiểu Tân qua đời, Tiểu Ất lên nối ngôi. […]

Tham khảo thêm  Vũ Đinh - Lịch sử Trung Quốc
Rate this post
You cannot copy content of this page