Vĩnh Long 24h

Nhà nước Lâm Ấp được thành lập

Tượng Lâm (592 –
710)

Vùng đất Tượng Lâm các sử liệu Trung Hoa xưa xác nhận đó là phần đất ở vùng cực nam quận Nhật Nam, trực thuộc quyền cai trị của Giao Châu thời Bắc thuộc, ngày nay là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (có tài liệu cho là…

Rate this post
Tham khảo thêm  Lời bài hát Cần Lắm - Trà My Idol, Hoàng Rapper
You cannot copy content of this page