Vĩnh Long 24h

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 về khuyến nông.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page