Vĩnh Long 24h

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 về khuyến nông.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

Rate this post
Tham khảo thêm  Trứng Nước Là Gì ? Cách Diệt Trứng Nước Trong Ao Nuôi Tôm Trứng Nước Là Gì
You cannot copy content of this page