Ngân hàng VIB Hải Phòng

, học viên đăng ký học

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng.
Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở
Quận Ngô Quyền 2 địa điểm,
Huyện Thuỷ Nguyên 2 địa điểm,
Quận Lê Chân 2 địa điểm,
Quận Hải An 1 địa điểm,

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Hải Phòng

Rate this post
Tham khảo thêm  Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Quảng Nam