Học Tiếng Anh

Neon light – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Neon light là gì?

Neon light có nghĩa là Đèn neon ánh sáng đỏ

  • Neon light có nghĩa là Đèn neon ánh sáng đỏ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Đèn neon ánh sáng đỏ Tiếng Anh là gì?

Đèn neon ánh sáng đỏ Tiếng Anh có nghĩa là Neon light.

Ý nghĩa – Giải thích

Neon light nghĩa là Đèn neon ánh sáng đỏ.

Đây là cách dùng Neon light. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Neon light là gì? (hay giải thích Đèn neon ánh sáng đỏ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Neon light là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Neon light / Đèn neon ánh sáng đỏ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Brush sanding machine (n) - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page