Học Tiếng Anh

Neck width – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Neck width là gì?

Neck width có nghĩa là (n) Rộng cổ (mí đến mí)

  • Neck width có nghĩa là (n) Rộng cổ (mí đến mí)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Rộng cổ (mí đến mí) Tiếng Anh là gì?

(n) Rộng cổ (mí đến mí) Tiếng Anh có nghĩa là Neck width.

Ý nghĩa – Giải thích

Neck width nghĩa là (n) Rộng cổ (mí đến mí).

Đây là cách dùng Neck width. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Neck width là gì? (hay giải thích (n) Rộng cổ (mí đến mí) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Neck width là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Neck width / (n) Rộng cổ (mí đến mí). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page