Neapolitan silk – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Neapolitan silk là gì?

Neapolitan silk có nghĩa là (n) Tơ neapoll

  • Neapolitan silk có nghĩa là (n) Tơ neapoll
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tơ neapoll Tiếng Anh là gì?

(n) Tơ neapoll Tiếng Anh có nghĩa là Neapolitan silk.

Ý nghĩa – Giải thích

Neapolitan silk nghĩa là (n) Tơ neapoll.

Đây là cách dùng Neapolitan silk. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Neapolitan silk là gì? (hay giải thích (n) Tơ neapoll nghĩa là gì?) . Định nghĩa Neapolitan silk là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Neapolitan silk / (n) Tơ neapoll. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Seller’s bank - Vĩnh Long Online