Học Tiếng Anh

Natural resource tax – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Natural resource tax là gì?

Natural resource tax có nghĩa là Thuế tài nguyên

  • Natural resource tax có nghĩa là Thuế tài nguyên
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Thuế tài nguyên Tiếng Anh là gì?

Thuế tài nguyên Tiếng Anh có nghĩa là Natural resource tax.

Ý nghĩa – Giải thích

Natural resource tax nghĩa là Thuế tài nguyên.

Đây là cách dùng Natural resource tax. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Natural resource tax là gì? (hay giải thích Thuế tài nguyên nghĩa là gì?) . Định nghĩa Natural resource tax là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Natural resource tax / Thuế tài nguyên. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cylinder block heater - Vĩnh Long Online