Natural pigment – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Natural pigment là gì?

Natural pigment có nghĩa là (n) Sắc tố tự nhiên, có màu tự nhiên

  • Natural pigment có nghĩa là (n) Sắc tố tự nhiên, có màu tự nhiên
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sắc tố tự nhiên, có màu tự nhiên Tiếng Anh là gì?

(n) Sắc tố tự nhiên, có màu tự nhiên Tiếng Anh có nghĩa là Natural pigment.

Ý nghĩa – Giải thích

Natural pigment nghĩa là (n) Sắc tố tự nhiên, có màu tự nhiên.

Đây là cách dùng Natural pigment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Natural pigment là gì? (hay giải thích (n) Sắc tố tự nhiên, có màu tự nhiên nghĩa là gì?) . Định nghĩa Natural pigment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Natural pigment / (n) Sắc tố tự nhiên, có màu tự nhiên. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Rivet nut replacement - Vĩnh Long Online
Rate this post