Moulding material – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Moulding material là gì?

Moulding material có nghĩa là Vật liệu đúc

  • Moulding material có nghĩa là Vật liệu đúc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vật liệu đúc Tiếng Anh là gì?

Vật liệu đúc Tiếng Anh có nghĩa là Moulding material.

Ý nghĩa – Giải thích

Moulding material nghĩa là Vật liệu đúc..

Đây là cách dùng Moulding material. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Moulding material là gì? (hay giải thích Vật liệu đúc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Moulding material là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Moulding material / Vật liệu đúc.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Critical Thinking là gì và cấu trúc cụm từ Critical Thinking trong câu Tiếng Anh