Học Tiếng Anh

Moulded part or moulding – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Moulded part or moulding là gì?

Moulded part or moulding có nghĩa là Chi tiết làm bằng nhựa đúc

  • Moulded part or moulding có nghĩa là Chi tiết làm bằng nhựa đúc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chi tiết làm bằng nhựa đúc Tiếng Anh là gì?

Chi tiết làm bằng nhựa đúc Tiếng Anh có nghĩa là Moulded part or moulding.

Ý nghĩa – Giải thích

Moulded part or moulding nghĩa là Chi tiết làm bằng nhựa đúc..

Đây là cách dùng Moulded part or moulding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Moulded part or moulding là gì? (hay giải thích Chi tiết làm bằng nhựa đúc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Moulded part or moulding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Moulded part or moulding / Chi tiết làm bằng nhựa đúc.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pattern designer - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page