Học Tiếng Anh

Motorcycle – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Motorcycle là gì?

Motorcycle có nghĩa là Xe môtô

  • Motorcycle có nghĩa là Xe môtô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe môtô Tiếng Anh là gì?

Xe môtô Tiếng Anh có nghĩa là Motorcycle.

Ý nghĩa – Giải thích

Motorcycle nghĩa là Xe môtô..

Đây là cách dùng Motorcycle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Motorcycle là gì? (hay giải thích Xe môtô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Motorcycle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Motorcycle / Xe môtô.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tumble dryer - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page