Moment distribution – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Moment distribution là gì?

Moment distribution có nghĩa là Phân phối moment

  • Moment distribution có nghĩa là Phân phối moment
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Phân phối moment Tiếng Anh là gì?

Phân phối moment Tiếng Anh có nghĩa là Moment distribution.

Ý nghĩa – Giải thích

Moment distribution nghĩa là Phân phối moment.

Đây là cách dùng Moment distribution. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Moment distribution là gì? (hay giải thích Phân phối moment nghĩa là gì?) . Định nghĩa Moment distribution là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Moment distribution / Phân phối moment. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Coach construction - Vĩnh Long Online