Modulator pressure – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Modulator pressure là gì?

Modulator pressure có nghĩa là Áp suất điều biến

  • Modulator pressure có nghĩa là Áp suất điều biến.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Áp suất điều biến Tiếng Anh là gì?

Áp suất điều biến Tiếng Anh có nghĩa là Modulator pressure.

Ý nghĩa – Giải thích

Modulator pressure nghĩa là Áp suất điều biến..

Đây là cách dùng Modulator pressure. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Modulator pressure là gì? (hay giải thích Áp suất điều biến. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Modulator pressure là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Modulator pressure / Áp suất điều biến.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lime water - Vĩnh Long Online