Học Tiếng Anh

Mixture control unit – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Mixture control unit là gì?

Mixture control unit có nghĩa là Bộ điều chỉnh hỗn hợp (phun K)

  • Mixture control unit có nghĩa là Bộ điều chỉnh hỗn hợp (phun K).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ điều chỉnh hỗn hợp (phun K) Tiếng Anh là gì?

Bộ điều chỉnh hỗn hợp (phun K) Tiếng Anh có nghĩa là Mixture control unit.

Ý nghĩa – Giải thích

Mixture control unit nghĩa là Bộ điều chỉnh hỗn hợp (phun K)..

Đây là cách dùng Mixture control unit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Mixture control unit là gì? (hay giải thích Bộ điều chỉnh hỗn hợp (phun K). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mixture control unit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mixture control unit / Bộ điều chỉnh hỗn hợp (phun K).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Steadiness - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page