Học Tiếng Anh

Mixture control screw – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Mixture control screw là gì?

Mixture control screw có nghĩa là Vít điều chỉnh hỗn hợp, vít xăng

  • Mixture control screw có nghĩa là Vít điều chỉnh hỗn hợp, vít xăng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vít điều chỉnh hỗn hợp, vít xăng Tiếng Anh là gì?

Vít điều chỉnh hỗn hợp, vít xăng Tiếng Anh có nghĩa là Mixture control screw.

Ý nghĩa – Giải thích

Mixture control screw nghĩa là Vít điều chỉnh hỗn hợp, vít xăng..

Đây là cách dùng Mixture control screw. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Mixture control screw là gì? (hay giải thích Vít điều chỉnh hỗn hợp, vít xăng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mixture control screw là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mixture control screw / Vít điều chỉnh hỗn hợp, vít xăng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Yarn size - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page