Mixed-flow impeller – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Mixed-flow impeller là gì?

Mixed-flow impeller có nghĩa là Cánh bơm xiên (kết hợp dọc và ngang)

  • Mixed-flow impeller có nghĩa là Cánh bơm xiên (kết hợp dọc và ngang).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cánh bơm xiên (kết hợp dọc và ngang) Tiếng Anh là gì?

Cánh bơm xiên (kết hợp dọc và ngang) Tiếng Anh có nghĩa là Mixed-flow impeller.

Ý nghĩa – Giải thích

Mixed-flow impeller nghĩa là Cánh bơm xiên (kết hợp dọc và ngang)..

Đây là cách dùng Mixed-flow impeller. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Mixed-flow impeller là gì? (hay giải thích Cánh bơm xiên (kết hợp dọc và ngang). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mixed-flow impeller là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mixed-flow impeller / Cánh bơm xiên (kết hợp dọc và ngang).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Jacquard set of cards - Vĩnh Long Online