Học Tiếng Anh

Minor load – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Minor load là gì?

Minor load có nghĩa là Tải trọng sơ bộ

  • Minor load có nghĩa là Tải trọng sơ bộ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tải trọng sơ bộ Tiếng Anh là gì?

Tải trọng sơ bộ Tiếng Anh có nghĩa là Minor load.

Ý nghĩa – Giải thích

Minor load nghĩa là Tải trọng sơ bộ.

Đây là cách dùng Minor load. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Minor load là gì? (hay giải thích Tải trọng sơ bộ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Minor load là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Minor load / Tải trọng sơ bộ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cách đọc từ vựng tiếng Anh chuẩn xác

You cannot copy content of this page