Học Tiếng Anh

Mini console – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Mini console là gì?

Mini console có nghĩa là Bảng điều khiển nhỏ

  • Mini console có nghĩa là Bảng điều khiển nhỏ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bảng điều khiển nhỏ Tiếng Anh là gì?

Bảng điều khiển nhỏ Tiếng Anh có nghĩa là Mini console.

Ý nghĩa – Giải thích

Mini console nghĩa là Bảng điều khiển nhỏ..

Đây là cách dùng Mini console. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Mini console là gì? (hay giải thích Bảng điều khiển nhỏ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mini console là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mini console / Bảng điều khiển nhỏ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Total hydrocarbons - Vĩnh Long Online