Học Tiếng Anh

Milligram – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Milligram là gì?

Milligram có nghĩa là Đơn vị đo trọng lượng

  • Milligram có nghĩa là Đơn vị đo trọng lượng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đơn vị đo trọng lượng Tiếng Anh là gì?

Đơn vị đo trọng lượng Tiếng Anh có nghĩa là Milligram.

Ý nghĩa – Giải thích

Milligram nghĩa là Đơn vị đo trọng lượng..

Đây là cách dùng Milligram. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Milligram là gì? (hay giải thích Đơn vị đo trọng lượng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Milligram là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Milligram / Đơn vị đo trọng lượng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Insect deterioration - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page