Học Tiếng Anh

Methodical vehicle diagnosis – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Methodical vehicle diagnosis là gì?

Methodical vehicle diagnosis có nghĩa là Chẩn đoán xe theo phương pháp

  • Methodical vehicle diagnosis có nghĩa là Chẩn đoán xe theo phương pháp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chẩn đoán xe theo phương pháp Tiếng Anh là gì?

Chẩn đoán xe theo phương pháp Tiếng Anh có nghĩa là Methodical vehicle diagnosis.

Ý nghĩa – Giải thích

Methodical vehicle diagnosis nghĩa là Chẩn đoán xe theo phương pháp..

Đây là cách dùng Methodical vehicle diagnosis. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Methodical vehicle diagnosis là gì? (hay giải thích Chẩn đoán xe theo phương pháp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Methodical vehicle diagnosis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Methodical vehicle diagnosis / Chẩn đoán xe theo phương pháp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page