Metal coating (n) – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Metal coating (n) là gì?

Metal coating (n) có nghĩa là sơn kim loại

  • Metal coating (n) có nghĩa là sơn kim loại
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

sơn kim loại Tiếng Anh là gì?

sơn kim loại Tiếng Anh có nghĩa là Metal coating (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Metal coating (n) nghĩa là sơn kim loại.

Đây là cách dùng Metal coating (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Metal coating (n) là gì? (hay giải thích sơn kim loại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Metal coating (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Metal coating (n) / sơn kim loại. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Embedment length - Vĩnh Long Online