Vĩnh Long 24h

MB tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo nhận được đẩy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của MB.  

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản chấp thuận cho MB tăng vốn điều lệ lần 1 năm 2021, tăng vốn tối đa thêm gần 9.795 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 theo tỷ lệ 35%. 

Phương án phát hành này đã được ĐHCĐ thường niên của MB phê duyệt hồi cuối tháng 4 vừa qua, là 1 trong 3 cấu phần tăng vốn của ngân hàng này.

Cấu phần thứ nhất, MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 9.795 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 979 triệu cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 35% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Đây là cổ tức của năm 2020.

Thời gian chia cổ tức dự kiến tối đa là quý IV năm 2021.

Cấu phần thứ hai là tăng vốn điều lệ thêm dự kiến tối đa 700 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới dự kiến 70 triệu cổ phần phổ thông.

Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho các nhà đầu tư được lựa chọn như sau: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn Thông Quân đội (Viettel) tối đa 43 triệu cổ phần, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương Mại và xuất nhập khẩu Viettel tối đa 27 triệu cổ phần.

Tham khảo thêm  Bẫy thanh khoản là gì? Ví dụ thực tế về bẫy thanh khoản

Trường hợp không phân phối hết cho 2 nhà đầu tư trên, cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định số lượng và lựa chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp cụ thể, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định.

Giá chào bán là giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất. MB trình cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định giá chào bán cho từng nhà đầu tư được chào bán cụ thể.

Thời gian chào bán tối đa trong quý IV năm 2021, sau khi thực hiện tăng vốn lần 1.

Cấu phần thứ ba là tăng vốn điều lệ thêm dự kiến 192,4 tỷ đồng thông qua việc phát hành dự kiến 19,24 triệu cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB.

Giá phát hành bằng mệnh giá, tức 10.000 đồng/cổ phần, dự kiến thực hiện trong năm 2021.

Về kế hoạch sử dụng vốn huy động được, MB dự kiến dùng 4.783 tỷ đồng vào việc đầu tư năng lực (bao gồm việc đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư trụ sở của MB tại TP. HCM và đầu tư khác) và dùng hơn 5.905 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư kinh doanh khác.

 

Rate this post

You cannot copy content of this page