Maximum out put – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Maximum out put là gì?

Maximum out put có nghĩa là (n) Công suất ra cực đại, công suất ra lớn nhất

  • Maximum out put có nghĩa là (n) Công suất ra cực đại, công suất ra lớn nhất
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Công suất ra cực đại, công suất ra lớn nhất Tiếng Anh là gì?

(n) Công suất ra cực đại, công suất ra lớn nhất Tiếng Anh có nghĩa là Maximum out put.

Ý nghĩa – Giải thích

Maximum out put nghĩa là (n) Công suất ra cực đại, công suất ra lớn nhất.

Đây là cách dùng Maximum out put. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Maximum out put là gì? (hay giải thích (n) Công suất ra cực đại, công suất ra lớn nhất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Maximum out put là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Maximum out put / (n) Công suất ra cực đại, công suất ra lớn nhất. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Process order - Vĩnh Long Online

Rate this post