Học Tiếng Anh

Material for men’s clothes – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Material for men’s clothes là gì?

Material for men’s clothes có nghĩa là (n) Nguyên liệu, vải may trang phục dành chon am

  • Material for men’s clothes có nghĩa là (n) Nguyên liệu, vải may trang phục dành chon am
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nguyên liệu, vải may trang phục dành chon am Tiếng Anh là gì?

(n) Nguyên liệu, vải may trang phục dành chon am Tiếng Anh có nghĩa là Material for men’s clothes.

Ý nghĩa – Giải thích

Material for men’s clothes nghĩa là (n) Nguyên liệu, vải may trang phục dành chon am.

Đây là cách dùng Material for men’s clothes. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Material for men’s clothes là gì? (hay giải thích (n) Nguyên liệu, vải may trang phục dành chon am nghĩa là gì?) . Định nghĩa Material for men’s clothes là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Material for men’s clothes / (n) Nguyên liệu, vải may trang phục dành chon am. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Cell - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page