Học Tiếng Anh

Mason, Bricklayer – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Mason, Bricklayer là gì?

Mason, Bricklayer có nghĩa là Thợ hồ

  • Mason, Bricklayer có nghĩa là Thợ hồ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thợ hồ Tiếng Anh là gì?

Thợ hồ Tiếng Anh có nghĩa là Mason, Bricklayer.

Ý nghĩa – Giải thích

Mason, Bricklayer nghĩa là Thợ hồ.

Đây là cách dùng Mason, Bricklayer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Mason, Bricklayer là gì? (hay giải thích Thợ hồ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mason, Bricklayer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mason, Bricklayer / Thợ hồ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  “Nhân viên hành chính” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ