Marking – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Marking là gì?

Marking có nghĩa là (n) Sự ghi dấu, sự đánh dấu, sự ghi nhãn

  • Marking có nghĩa là (n) Sự ghi dấu, sự đánh dấu, sự ghi nhãn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự ghi dấu, sự đánh dấu, sự ghi nhãn Tiếng Anh là gì?

(n) Sự ghi dấu, sự đánh dấu, sự ghi nhãn Tiếng Anh có nghĩa là Marking.

Ý nghĩa – Giải thích

Marking nghĩa là (n) Sự ghi dấu, sự đánh dấu, sự ghi nhãn.

Đây là cách dùng Marking. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Marking là gì? (hay giải thích (n) Sự ghi dấu, sự đánh dấu, sự ghi nhãn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Marking là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Marking / (n) Sự ghi dấu, sự đánh dấu, sự ghi nhãn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pull over là gì và cấu trúc với cụm từ pull over trong tiếng Anh.