Học Tiếng Anh

Marking device – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Marking device là gì?

Marking device có nghĩa là (n) Thiết bị đánh dấu

  • Marking device có nghĩa là (n) Thiết bị đánh dấu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thiết bị đánh dấu Tiếng Anh là gì?

(n) Thiết bị đánh dấu Tiếng Anh có nghĩa là Marking device.

Ý nghĩa – Giải thích

Marking device nghĩa là (n) Thiết bị đánh dấu.

Đây là cách dùng Marking device. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Marking device là gì? (hay giải thích (n) Thiết bị đánh dấu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Marking device là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Marking device / (n) Thiết bị đánh dấu. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Defrost vent blend door vacuum control motor
You cannot copy content of this page