Marketing

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CỦA QUẢN LÝ NHÂN SỰ | Sổ Tay Doanh Trí

Theo một cuộc khảo sát vào năm 2015, 38% chuyên gia nhân sự cho rằng việc đào tạo và phát triển nhân viên là mối quan tâm lớn nhất của họ. Các chương trình đào tạo cải thiện, nâng cao & duy trì hiệu quả làm việc của nhân viên Các nhân viên đánh giá […]

Marketing

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐỒNG NGHĨA SẼ KHÔNG THẤT BẠI? | Sổ Tay Doanh Trí

Trong thời đại kinh doanh ngày nay thì thường nhiều người cho rằng các doanh nghiệp tăng trưởng cao là các doanh nghệp thuộc lĩnh vực công nghệ hay những doanh nghiệp mới thành lập và chỉ xuất hiện ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, theo Arti Grover, Denis Medvedev, Ellen Olafsen là những […]

You cannot copy content of this page