Học Tiếng Anh

Manifold absolute pressure sensor – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Manifold absolute pressure sensor là gì?

Manifold absolute pressure sensor có nghĩa là Cảm biến đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (MAP)

  • Manifold absolute pressure sensor có nghĩa là Cảm biến đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (MAP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cảm biến đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (MAP) Tiếng Anh là gì?

Cảm biến đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (MAP) Tiếng Anh có nghĩa là Manifold absolute pressure sensor.

Ý nghĩa – Giải thích

Manifold absolute pressure sensor nghĩa là Cảm biến đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (MAP)..

Đây là cách dùng Manifold absolute pressure sensor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Manifold absolute pressure sensor là gì? (hay giải thích Cảm biến đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (MAP). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Manifold absolute pressure sensor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Manifold absolute pressure sensor / Cảm biến đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (MAP).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Decimal fraction - Vĩnh Long Online

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.