Học Tiếng Anh

Man-made leather – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Man-made leather là gì?

Man-made leather có nghĩa là (n) Da nhân tạo

  • Man-made leather có nghĩa là (n) Da nhân tạo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Da nhân tạo Tiếng Anh là gì?

(n) Da nhân tạo Tiếng Anh có nghĩa là Man-made leather.

Ý nghĩa – Giải thích

Man-made leather nghĩa là (n) Da nhân tạo.

Đây là cách dùng Man-made leather. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Man-made leather là gì? (hay giải thích (n) Da nhân tạo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Man-made leather là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Man-made leather / (n) Da nhân tạo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Layer - Vĩnh Long Online