Học Tiếng Anh

Mainshaft bearing preload – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Mainshaft bearing preload là gì?

Mainshaft bearing preload có nghĩa là Đặt tải trọng ban đầu cho vòng bi trục chính

  • Mainshaft bearing preload có nghĩa là Đặt tải trọng ban đầu cho vòng bi trục chính.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đặt tải trọng ban đầu cho vòng bi trục chính Tiếng Anh là gì?

Đặt tải trọng ban đầu cho vòng bi trục chính Tiếng Anh có nghĩa là Mainshaft bearing preload.

Ý nghĩa – Giải thích

Mainshaft bearing preload nghĩa là Đặt tải trọng ban đầu cho vòng bi trục chính..

Đây là cách dùng Mainshaft bearing preload. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Mainshaft bearing preload là gì? (hay giải thích Đặt tải trọng ban đầu cho vòng bi trục chính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mainshaft bearing preload là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mainshaft bearing preload / Đặt tải trọng ban đầu cho vòng bi trục chính.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Hợp Đồng

Rate this post

You cannot copy content of this page