Học Tiếng Anh

Main wiring harness – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Main wiring harness là gì?

Main wiring harness có nghĩa là Bộ dây điện chính

  • Main wiring harness có nghĩa là Bộ dây điện chính.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ dây điện chính Tiếng Anh là gì?

Bộ dây điện chính Tiếng Anh có nghĩa là Main wiring harness.

Ý nghĩa – Giải thích

Main wiring harness nghĩa là Bộ dây điện chính..

Đây là cách dùng Main wiring harness. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Main wiring harness là gì? (hay giải thích Bộ dây điện chính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Main wiring harness là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Main wiring harness / Bộ dây điện chính.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Một số đoạn văn miêu tả người bằng tiếng Anh.
You cannot copy content of this page