Main components and function – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Main components and function là gì?

Main components and function có nghĩa là Các bộ phận chính và chức năng

  • Main components and function có nghĩa là Các bộ phận chính và chức năng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các bộ phận chính và chức năng Tiếng Anh là gì?

Các bộ phận chính và chức năng Tiếng Anh có nghĩa là Main components and function.

Ý nghĩa – Giải thích

Main components and function nghĩa là Các bộ phận chính và chức năng..

Đây là cách dùng Main components and function. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Main components and function là gì? (hay giải thích Các bộ phận chính và chức năng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Main components and function là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Main components and function / Các bộ phận chính và chức năng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Bar-clamping mechanism - Vĩnh Long Online

Rate this post