Madras muslin curtain – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Madras muslin curtain là gì?

Madras muslin curtain có nghĩa là (n) Màn cửa bằng vải Madras

  • Madras muslin curtain có nghĩa là (n) Màn cửa bằng vải Madras
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Màn cửa bằng vải Madras Tiếng Anh là gì?

(n) Màn cửa bằng vải Madras Tiếng Anh có nghĩa là Madras muslin curtain.

Ý nghĩa – Giải thích

Madras muslin curtain nghĩa là (n) Màn cửa bằng vải Madras.

Đây là cách dùng Madras muslin curtain. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Madras muslin curtain là gì? (hay giải thích (n) Màn cửa bằng vải Madras nghĩa là gì?) . Định nghĩa Madras muslin curtain là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Madras muslin curtain / (n) Màn cửa bằng vải Madras. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Frown Upon là gì và cấu trúc cụm từ Frown Upon trong câu Tiếng Anh.