Học Tiếng Anh

Macromolecule – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Macromolecule là gì?

Macromolecule có nghĩa là Phân tử lớn, đại phân tử

  • Macromolecule có nghĩa là Phân tử lớn, đại phân tử.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phân tử lớn, đại phân tử Tiếng Anh là gì?

Phân tử lớn, đại phân tử Tiếng Anh có nghĩa là Macromolecule.

Ý nghĩa – Giải thích

Macromolecule nghĩa là Phân tử lớn, đại phân tử..

Đây là cách dùng Macromolecule. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Macromolecule là gì? (hay giải thích Phân tử lớn, đại phân tử. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Macromolecule là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Macromolecule / Phân tử lớn, đại phân tử.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cuff opening - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page