Học Tiếng Anh

Machine wool – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Machine wool là gì?

Machine wool có nghĩa là (n) Len tái sinh

  • Machine wool có nghĩa là (n) Len tái sinh
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Len tái sinh Tiếng Anh là gì?

(n) Len tái sinh Tiếng Anh có nghĩa là Machine wool.

Ý nghĩa – Giải thích

Machine wool nghĩa là (n) Len tái sinh.

Đây là cách dùng Machine wool. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Machine wool là gì? (hay giải thích (n) Len tái sinh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Machine wool là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Machine wool / (n) Len tái sinh. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Floral print pattern - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page