Machine ginned cotton – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Machine ginned cotton là gì?

Machine ginned cotton có nghĩa là (n) Bông được tỉa hạt bằng máy

  • Machine ginned cotton có nghĩa là (n) Bông được tỉa hạt bằng máy
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bông được tỉa hạt bằng máy Tiếng Anh là gì?

(n) Bông được tỉa hạt bằng máy Tiếng Anh có nghĩa là Machine ginned cotton.

Ý nghĩa – Giải thích

Machine ginned cotton nghĩa là (n) Bông được tỉa hạt bằng máy.

Đây là cách dùng Machine ginned cotton. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Machine ginned cotton là gì? (hay giải thích (n) Bông được tỉa hạt bằng máy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Machine ginned cotton là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Machine ginned cotton / (n) Bông được tỉa hạt bằng máy. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Solid brick - Vĩnh Long Online