Vĩnh Long 24h

Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý

Đào Cam Mộc (?

1015)

Đào Cam Mộc là đại thần nhà Tiền Lê, ông là người có công đầu đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Ông Xuất thân trong một gia đình võ quan ở thôn Tràng Lang, nay là xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Ông là một danh nhân,…

Rate this post
Tham khảo thêm  [Hướng dẫn] Windows 10 cập nhật lớn bản 2004
You cannot copy content of this page