Học Tiếng Anh

Luminous powder – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Luminous powder là gì?

Luminous powder có nghĩa là Phấn nhũ

  • Luminous powder có nghĩa là Phấn nhũ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mỹ phẩm.

Phấn nhũ Tiếng Anh là gì?

Phấn nhũ Tiếng Anh có nghĩa là Luminous powder.

Ý nghĩa – Giải thích

Luminous powder nghĩa là Phấn nhũ.

Đây là cách dùng Luminous powder. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mỹ phẩm Luminous powder là gì? (hay giải thích Phấn nhũ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Luminous powder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Luminous powder / Phấn nhũ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Drain - Từ điển số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.