Học Tiếng Anh

Lực cắt – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lực cắt là gì?

Lực cắt có nghĩa là shear load

  • Lực cắt có nghĩa là shear load
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

shear load Tiếng Anh là gì?

shear load Tiếng Anh có nghĩa là Lực cắt.

Ý nghĩa – Giải thích

Lực cắt nghĩa là shear load.

Đây là cách dùng Lực cắt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Lực cắt là gì? (hay giải thích shear load nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lực cắt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lực cắt / shear load. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rear lower arm inner bushing
You cannot copy content of this page