Học Tiếng Anh

Lube – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lube là gì?

Lube có nghĩa là Sự bôi trơn

  • Lube có nghĩa là Sự bôi trơn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự bôi trơn Tiếng Anh là gì?

Sự bôi trơn Tiếng Anh có nghĩa là Lube.

Ý nghĩa – Giải thích

Lube nghĩa là Sự bôi trơn..

Đây là cách dùng Lube. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lube là gì? (hay giải thích Sự bôi trơn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lube là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lube / Sự bôi trơn.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Auxiliary power point - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page