Vĩnh Long 24h

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/qh12

Luật số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

 

Rate this post
Tham khảo thêm  Trade Union Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Trade Union Organization Là Gì
You cannot copy content of this page