Lower quarter panel section – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lower quarter panel section là gì?

Lower quarter panel section có nghĩa là Phần tai xe bên dưới

  • Lower quarter panel section có nghĩa là Phần tai xe bên dưới.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phần tai xe bên dưới Tiếng Anh là gì?

Phần tai xe bên dưới Tiếng Anh có nghĩa là Lower quarter panel section.

Ý nghĩa – Giải thích

Lower quarter panel section nghĩa là Phần tai xe bên dưới..

Đây là cách dùng Lower quarter panel section. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lower quarter panel section là gì? (hay giải thích Phần tai xe bên dưới. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lower quarter panel section là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lower quarter panel section / Phần tai xe bên dưới.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  head office - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *