Lower arm ball joint – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lower arm ball joint là gì?

Lower arm ball joint có nghĩa là Khớp cầu đòn treo dưới

  • Lower arm ball joint có nghĩa là Khớp cầu đòn treo dưới.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khớp cầu đòn treo dưới Tiếng Anh là gì?

Khớp cầu đòn treo dưới Tiếng Anh có nghĩa là Lower arm ball joint.

Ý nghĩa – Giải thích

Lower arm ball joint nghĩa là Khớp cầu đòn treo dưới..

Đây là cách dùng Lower arm ball joint. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lower arm ball joint là gì? (hay giải thích Khớp cầu đòn treo dưới. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lower arm ball joint là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lower arm ball joint / Khớp cầu đòn treo dưới.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Machine knitting yarn - Vĩnh Long Online