Học Tiếng Anh

Low turtle neck – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Low turtle neck là gì?

Low turtle neck có nghĩa là (n) Cổ lọ thấp

  • Low turtle neck có nghĩa là (n) Cổ lọ thấp
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cổ lọ thấp Tiếng Anh là gì?

(n) Cổ lọ thấp Tiếng Anh có nghĩa là Low turtle neck.

Ý nghĩa – Giải thích

Low turtle neck nghĩa là (n) Cổ lọ thấp.

Đây là cách dùng Low turtle neck. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Low turtle neck là gì? (hay giải thích (n) Cổ lọ thấp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Low turtle neck là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Low turtle neck / (n) Cổ lọ thấp. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Long term - Từ điển số